ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Даний Договір-оферта є письмовою пропозицією (офертою) Постачальника укласти договір поставки програмного забезпечення (далі - Договір), що містить всі істотні умови договору поставки і направляється Покупцю у відповідності зі ст. ст. 207, 641-646, 712 Цивільного кодексу України (надалі - « ЦК України») і вважається укладеним у спрощений спосіб. Договір постачання програмного забезпечення (далі ПЗ) укладається шляхом прийняття (акцепту) оферти Покупцем в установленому порядку (ч. 2 ст . 642 ЦК України), що вважається належним умовою укладення договору (ч. 2 ст . 638 ЦК України). Під зазначеними в оферті наступними поняттями розуміються їх нижче вказані значення:

I. Постачальник - особа, яка правомірно володіє на відповідній території всім необхідним обсягом прав на використання, включаючи право на постачання та розповсюдження, а також надання дозволів на використання ПЗ (перепродаж) .

II. Покупець - особа, на користь якої здійснюється поставка за оплату..

1. Предметом Договору є поставка Постачальником вказаного в Рахунку програмного забезпечення (ПО) Покупцеві (здійснення Поставки).

2. Найменування та ціна, а також строки поставки ПЗ, що поставляється за цим Договором, зобов'язується прийняти Покупець, визначені в Рахунку і узгоджуються при оформленні Замовлення. Замовлення здійснюється Покупцем через сайт Постачальника (http://biznessoft.com.ua).

3. Умовою укладення договору є повна одноразова оплата Покупцем Рахунку, яка буде вважатися єдино можливим належним акцептом даної оферти. Оплата Рахунку третьою особою та/або без зазначення в платіжному дорученні номера Рахунку не буде вважатися акцептом даної оферти, за винятком випадків, коли Постачальник на свій розсуд визнав таку оплату належним акцептом оферти.

4. Рахунок дійсний протягом 3 (трьох) календарних днів до зазначеної в ньому дати виставлення (термін для акцепту оферти). Постачальник на свій розсуд може визнати оплату, що надійшла після закінчення зазначеного терміну, визнати належним акцептом оферти.

5. У разі технічної помилки на сайті, ціна може бути змінена Постачальником в односторонньому порядку. У цьому випадку оплата, вироблена Покупцем, повертається Постачальником Покупцеві в день надходження оплати, за умови надходження оплати до 12-00 або на наступний банківський день, якщо оплата надійшла після 12-00.

6. Покупцеві, який не є суб'єктом господарської діяльності, факт Постачання  підтверджується відповідним Актом або Товарною накладною, який Постачальник складає і направляє Покупцеві в день поставки. У разі, якщо спрямований Акт або Товарна накладна не підписаний(и) Покупцем і/або другий його примірник не повернуті Постачальнику, а письмові мотивовані заперечення з боку Покупця не отримані Постачальником протягом 5 (п'яти) банківських днів з моменту направлення Акта або Товарній накладній, такий Акт або Товарна накладна вважаються затвердженим Покупцем.

7. Умови використання ЗА визначаються відповідними Угодами (Договорами), що укладаються між Покупцем і Виробником (Автором).

8. Поставка здійснюється в електронному вигляді за допомогою мережі Інтернет або по коштах кур'єрської пошти, наимерование якої вибрав Користувач, після надходження на поточний рахунок Постачальника коштів в оплату Рахунку. Вид постачання зазначений у картці в графі «Доставка». Строк поставки ЗА зазначений у картці в графі «Термін комплектації (днів)».

9.  Будь-які спори, які можуть виникнути між Покупцем і Постачальником у зв'язку з цією офертою та/або Договором , підлягають розгляду за місцем знаходження Постачальника.

LiveZilla Live Chat Software