Про порядок обробки персональних даних і права суб'єктів персональних даних


Цим «СПД ФОП Веклич В. Ф.» (далі за текстом - «СПД ФОП Веклич В. Ф.»), керуючись статтями 8, 12 Закону України « Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року № 2297 - VI, повідомляє Вам про порядок обробки персональних даних і права суб'єктів персональних даних. «СПД ФОП Веклич Ст. Ф.» забезпечує обробку і захист персональних даних фізичних осіб з дотриманням вимог Конституції України, Закону України «Про захист персональних даних», інших законів та нормативно - правових актів України, Конвенції про захист осіб у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних даних та міжнародних договорів України. «СПД ФОП Веклич В. Ф.» є володільцем наступних баз персональних даних, що включають контактну інформацію клієнта для  оформлення іменнийне іменної ліцензії на програмну продукцію.


Основні терміни у сфері захисту персональних даних

У відповідності зі ст . 2 Закону України « Про захист персональних даних»:

• База персональних даних - іменована сукупність упорядкованих персональних даних в електронній формі та / або у формі картотек персональних даних;

• Власник персональних даних - фізична або юридична особа, якій законом або за згодою суб'єкта персональних даних надано право на обробку цих даних, яка затверджує мету обробки персональних даних, встановлює склад цих даних та процедури їх обробки, якщо інше не визначено законом;

• Згода суб'єкта персональних даних - добровільне волевиявлення фізичної особи (за умови її поінформованості) щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, висловлене у письмовій формі або у формі, що дозволяє зробити висновок про її надання;

• Обробка персональних даних - будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем;

• Персональні дані - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована;

• Розпорядник персональних даних - фізична або юридична особа, якій власником персональних даних або законом надано право обробляти ці дані від імені власника;

• Суб'єкт персональних даних - фізична особа, стосовно якої відповідно до закону здійснюється обробка її персональних даних;

• Третя особа - будь-яка особа, за винятком суб'єкта персональних даних , володільця або розпорядника персональних даних та уповноваженого державного органу з питань захисту персональних даних, якій володільцем чи розпорядником персональних даних здійснюється передача персональних даних відповідно до закону.


Мета обробки персональних даних

«СПД ФОП Веклич В. Ф.» здійснює обробку персональних даних:

• з метою забезпечення потреби фізичних та юридичних осіб, у задоволенні власних потреб у якісному та доступному оформленні іменнийне іменної ліцензії на програмну продукцію. ;

• з метою реалізації інших повноважень, функцій і обов'язків «СПД ФОП Веклич В. Ф.», які не суперечать законодавству України.

Права фізичних осіб - суб'єктів персональних даних

Відповідно до статті 8 Закону України «Про захист персональних даних» суб'єкт персональних даних має право:

знати про місцезнаходження бази персональних даних, яка містить його персональні дані, її призначення та найменування, місцезнаходження та / або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;
отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;
на доступ до своїх персональних даних;
отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту , крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються його персональні дані у відповідній базі персональних даних, а також отримувати зміст його персональних даних, які зберігаються;
пред'являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;
пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь , гідність та ділову репутацію фізичної особи;
звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до органів державної влади та посадових осіб, до повноважень яких належить забезпечення захисту персональних даних, або до суду;
застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних при наданні згоди;
відкликати згоду на обробку персональних даних;
знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.
    
Підстави для обробки персональних даних

Обробка персональних даних здійснюється «СПД ФОП Веклич В. Ф.» за згодою фізичних осіб, а також без такої згоди у випадках, визначених статтею 11 Закону України « Про захист персональних даних»:

• для реалізації «СПД ФОП Веклич Ст. Ф.» своїх функцій, прав, обов'язків і повноважень, визначених законодавством України;

• з метою підготовки відповідно статистичної, адміністративної та іншої інформації;

• з метою захисту життєво важливих інтересів суб'єкта персональних даних;

• у разі необхідності захисту законних інтересів володільців персональних даних, третіх осіб, крім випадків, коли суб'єкт персональних даних вимагає припинити обробку його персональних даних та потреби захисту персональних даних переважають такий інтерес.

«СПД ФОП Веклич Ст. Ф.» здійснює обробку персональних даних, отриманих із загальнодоступних джерел, без згоди суб'єкта персональних даних. Звернення фізичної особи «СПД ФОП Веклич В. Ф.» чи користування послугами інтернет - сайту «Магазин виробів ручної роботи» ( http://svetljachok.com ) свідчить про згоду цієї особи на обробку «СПД ФОП Веклич В. Ф.» його персональних даних у зв'язку з таким зверненням або використанням послугами інтернет - сайту «Магазин виробів ручної роботи». Заперечення особи з обробки персональних даних, необхідних «СПД ФОП Веклич Ст. Ф.» / інтернет - порталу для виконання своїх зобов'язань , в т. ч. відгук особою згоди на обробку даних, що можуть стати підставою для припинення виконання ТОВ «СПД ФОП Веклич В. Ф.» / інтернет-порталом умов користування.

Склад та зміст персональних даних, що обробляються «СПД ФОП Веклич В. Ф.»

Зміст персональних даних, що обробляються «СПД ФОП Веклич В. Ф.» , відповідає інформації , отриманої від фізичних осіб чи їх представників або третіх осіб , а також включає інформацію, яка відома / стала відома «СПД ФОП Веклич Ст. Ф.» у зв'язку з користування інтернет-порталом або була отримана із загальнодоступних джерел. Зокрема , але не обмежуючись , «СПД ФОП Веклич Ст. Ф.» здійснює обробку персональних даних в наступному складі:

• прізвище, ім'я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер ) ;

• фактичне місце проживання та з питань державної реєстрації;

• адреси електронної пошти, номери телефонів і інші електронні ідентифікаційні дані;

• записи голосу, зображення (фото і відео)

• іншу інформацію, яка стала відома «СПД ФОП Веклич В. Ф.» у зв'язку з реалізацією правовідносин з фізичною особою, при виконанні вимог законодавства України.

LiveZilla Live Chat Software