04.09.2015

Органи доходів і зборів перевірятимуть обсяг доходів платників ЄП

Відповідний механізм передбачено проектом постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку здійснення органами доходів і зборів контролю за досягненням платниками єдиного податку другої і третьої груп (фізичними особами – підприємцями) обсягу доходу відповідно до пункту 296.10 статті 296 Податкового кодексу України", який оприлюднено на сайті Мінфіну.

Проект розроблений з метою перевірки органами доходів і зборів застосування реєстраторів  розрахункових операцій платниками єдиного податку другої і третьої груп (фізичними особами – підприємцями), обсяг доходу яких перевищує в календарному році 1 млн грн.

Зокрема,  порядком передбачається, що для визначення обсягу доходу враховуються в сукупності усі види доходів, отримані платником єдиного податку другої та/або третьої груп (фізична особа – підприємець) від здійснення підприємницької діяльності протягом календарного року, незалежно від видів діяльності.

При здійсненні контролю за досягненням обсягу доходу використовується наступна інформація:

- що міститься в податкових деклараціях, розрахунках, інших документах, у тому числі звітних, пов’язаних з обчисленням та сплатою податків і зборів;

- про фінансово-господарські операції платників податків;

- про експортні та імпортні операції платників податків;

- про наявність та рух коштів на рахунках платника податків, отримана від банків, інших фінансових установ;

- від органів влади інших держав, міжнародних організацій або нерезидентів;

- з даних обліку;

- за результатами перевірок та зустрічних звірок інших платників відповідно до вимог Кодексу, а також перевірок щодо дотримання законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи доходів і зборів, у порядку, встановленому законами України, що регулюють відповідну сферу правовідносин;

- інша, оприлюднена як така, що підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства та/або добровільно чи за запитом надана органу доходів і зборів в установленому законом порядку;

- інша, що міститься в матеріалах, отриманих у порядку та спосіб, передбачені Кодексу або іншими законами, контроль за дотриманням яких покладений на органи доходів і зборів.

Для отримання відповідної інформації органи доходів і зборів звертаються до платників податків та інших суб’єктів інформаційних відносин із письмовим запитом  та можуь проводити зустрічні звірки суб’єктів господарювання, які мали взаємовідносини з платником податків.

За наявності підстав, орган доходів і зборів  може  також проводити документальну або фактичну перевірки.

Відповідний механізм передбачено проектом постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку здійснення органами доходів і зборів контролю за досягненням платниками єдиного податку другої і третьої груп (фізичними особами – підприємцями) обсягу доходу відповідно до пункту 296.10 статті 296 Податкового кодексу України", який оприлюднено на сайті Мінфіну.

Проект розроблений з метою перевірки органами доходів і зборів застосування реєстраторів  розрахункових операцій платниками єдиного податку другої і третьої груп (фізичними особами – підприємцями), обсяг доходу яких перевищує в календарному році 1 млн грн.

Зокрема,  порядком передбачається, що для визначення обсягу доходу враховуються в сукупності усі види доходів, отримані платником єдиного податку другої та/або третьої груп (фізична особа – підприємець) від здійснення підприємницької діяльності протягом календарного року, незалежно від видів діяльності.

При здійсненні контролю за досягненням обсягу доходу використовується наступна інформація:

- що міститься в податкових деклараціях, розрахунках, інших документах, у тому числі звітних, пов’язаних з обчисленням та сплатою податків і зборів;

- про фінансово-господарські операції платників податків;

- про експортні та імпортні операції платників податків;

- про наявність та рух коштів на рахунках платника податків, отримана від банків, інших фінансових установ;

- від органів влади інших держав, міжнародних організацій або нерезидентів;

- з даних обліку;

- за результатами перевірок та зустрічних звірок інших платників відповідно до вимог Кодексу, а також перевірок щодо дотримання законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи доходів і зборів, у порядку, встановленому законами України, що регулюють відповідну сферу правовідносин;

- інша, оприлюднена як така, що підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства та/або добровільно чи за запитом надана органу доходів і зборів в установленому законом порядку;

- інша, що міститься в матеріалах, отриманих у порядку та спосіб, передбачені Кодексу або іншими законами, контроль за дотриманням яких покладений на органи доходів і зборів.

Для отримання відповідної інформації органи доходів і зборів звертаються до платників податків та інших суб’єктів інформаційних відносин із письмовим запитом  та можуь проводити зустрічні звірки суб’єктів господарювання, які мали взаємовідносини з платником податків.

За наявності підстав, орган доходів і зборів  може  також проводити документальну або фактичну перевірки.

Газета "Частный Предприниматель"