УГОДА

м. Київ «01» січня 2015р.

                                                                                                                            

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ця угода (далі – Угода) відноситься до сайту Інтернет-магазину «Програми для дому та бізнесу », розташованому за адресою: https://biznessoft.com.ua/uk/ і до всіх відповідних сайтів, пов'язаних з сайтом https://biznessoft.com.ua/uk/

1.2.    Сайт Інтернет-магазину «Програми для дому та бізнесу » (далі – Сайт) є власністю СПД ФОП Веклич В. Ф.

1.3. Ця Угода регулює відносини між Адміністрацією сайту Інтернет-магазину «Програми для дому та бізнесу »  (далі – Адміністрація сайту) і Користувачем цього Сайту.

1.4. Адміністрація сайту залишає за собою право змінювати, додавати або видаляти пункти цієї Угоди без попередження Користувача.

1.5. Продовження використання Сайту Користувачем означає прийняття Угоди та змін, внесених в даний Угоду.

1.6. Користувач несе персональну відповідальність за перевірку цієї Угоди на наявність змін у ньому.

 

2.  ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

2.1.    Перелічені нижче терміни мають для цілей цієї Угоди наступне значення:

2.1.1 «Програми для дому та бізнесу »Інтернет-магазин, розташований на доменному імені https://biznessoft.com.ua/uk/ інтернет-магазину, який здійснює свою діяльність за допомогою Інтернет-ресурсу та супутніх йому сервісів.

2.1.2. Інтернет-магазин – сайт, що містить інформацію про Товари, Продавця, що дозволяє здійснити вибір, замовлення або придбання Товару.

2.1.3.Адміністрація сайту Інтернет-магазину – уповноважені співробітники управління Сайтом, діючі від імені назву організації.

2.1.4.Користувач сайту Інтернет-магазину (далі ‑ Користувач) – особа, яка має доступ до Сайту, за допомогою мережі Інтернет і використовує Сайт.

2.1.5. Зміст сайту Інтернет-магазину (далі – Зміст) - охоронювані результати інтелектуальної діяльності, включаючи тексти літературних творів, їх назви, передмови, анотації, статті, ілюстрації, обкладинки, музичні твори з текстом або без тексту, графічні, текстові, фотографічні, похідні, складові та інші твори, користувацькі інтерфейси, візуальні інтерфейси, назви товарних знаків, логотипи, програми для ЕОМ, бази даних, а також дизайн, структура, вибір, координація, зовнішній вигляд, загальний стиль і розташування даного Змісту, що входить до складу Сайту і інші об'єкти інтелектуальної власності всі разом і/або окремо, що містяться на сайті Інтернет-магазину.

3. ПРЕДМЕТ УГОДИ

    
3.1. Предметом цієї Угоди є надання користувачам Інтернет-магазину доступу до містяться на Сайті Товарів і надаваних послуг.

3.1.1.Інтернет-магазин надає Користувачеві наступні види послуг (сервісів):

       доступ до електронного контенту на безкоштовній основі, з правом придбання (скачування), перегляду контенту;
       доступ до засобів пошуку та навігації Інтернет-магазину;
    надання Користувачеві можливості розміщення повідомлень, коментарів,   рецензій Користувачів, виставлення оцінок контенту Інтернет-магазину;
доступ до інформації про Товарі і до інформації про придбання Товару на безоплатній основі;
       інші види послуг (сервісів), які реалізуються на сторінках Інтернет-магазину.

3.1.2. Під дію цієї Угоди підпадають всі існуючі (реально функціонуючі) на даний момент послуги (сервіси) Інтернет-магазину, а також будь-які їх подальші модифікації і з'являються в подальшому додаткові послуги (сервіси) Інтернет-магазину.

3.2. Доступ до Інтернет-магазину надається на безкоштовній основі.

3.3. Ця Угода є публічною офертою. Отримуючи доступ до Сайту Користувач вважається приєдналася до цієї Угоди.

3.4. Використання матеріалів та сервісів Сайту регулюється нормами чинного законодавства України.

4.  ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

 4.1.  Адміністрація сайту має право:

4.1.1. Змінювати правила користування Сайтом, а також змінювати зміст цього Сайту. Зміни вступають в силу з моменту публікації нової редакції Угоди на Сайті.

4.1.2. Обмежити доступ до Сайту в разі порушення Користувачем умов цієї Угоди.

 4.2.  Користувач має право:

4.2.1. Отримати доступ до використання Сайту після дотримання вимог про реєстрацію.

4.2.2. Користуватися всіма наявними на Сайті послугами, а також купувати будь-які Товари, пропоновані на Сайті.

4.2.3. Задавати будь-які питання, що відносяться до послуг Інтернет-магазину за реквізитами, які знаходяться в розділі Сайту      «https://biznessoft.com.ua/uk/contact-us».

4.2.4. Користуватися Сайтом виключно в цілях і в порядку, передбачених Угодою і не заборонених законодавством України.

4.3.  Користувач Сайту зобов'язується:

4.3.1. Надавати за запитом Адміністрації сайту додаткову інформацію, яка має безпосереднє відношення до послуг, що надаються даного Сайту.

4.3.2. Дотримуватися майнові і немайнові права авторів та інших правовласників при використанні Сайту.

4.3.3. Не вчиняти дій, які можуть розглядатися як порушують нормальну роботу Сайту.

4.3.4. Не поширювати з використанням Сайту будь-яку конфіденційну і охороняється законодавством України інформацію про фізичних або юридичних осіб.

4.3.5. Уникати будь-яких дій, внаслідок яких може бути порушена конфіденційність охороняється законодавством України.

4.3.6. Не використовувати Сайт для поширення інформації рекламного характеру, інакше як з дозволу Адміністрації сайту.

4.3.7.Не використовувати сервіси сайту Інтернет-магазину з метою:

4.3.7. 1. завантаження контенту, який є незаконним, порушує будь-які права третіх осіб; пропагує насильство, жорстокість, ненависть і (або) дискримінацію за расовою, національною, статевою, релігійною, соціальною ознаками, містить недостовірні відомості і (або) образи на адресу конкретних осіб, організацій, органів влади.

4.3.7. 2. спонукання до вчинення протиправних дій, а також сприяння особам, дії яких спрямовані на порушення обмежень і заборон, що діють на території України.

4.3.7. 3. порушення прав неповнолітніх осіб і (чи) заподіяння їм шкоди у будь-якій формі.

4.3.7. 4. обмеження прав меншин.

4.3.7. 5. представлення себе за іншу людину або представника організації і (або) співтовариства без достатніх на те прав, в тому числі за співробітників даного Інтернет-магазину.

4.3.7. 6. введення в оману щодо властивостей і характеристик будь-якого Товару з каталогу Інтернет-магазину, розміщеного на Сайті.

4.3.7. 7. некоректного порівняння Товару, а також формування негативного ставлення до осіб, (не) користуються певними Товарами, або засудження таких осіб.

4.4. Користувачеві забороняється:

4.4.1. Використовувати будь-які пристрої, програми, процедури, алгоритми і методи, автоматичні пристрої або еквівалентні ручні процеси для доступу, придбання, копіювання або відстеження вмісту даного Сайту Інтернет-магазину;

4.4.2. Порушувати належне функціонування Сайту;

4.4.3. Будь-яким способом обходити навігаційну структуру Сайту для отримання або спроби отримання будь-якої інформації, документів або матеріалів будь-якими засобами, які спеціально не представлені сервісами даного Сайту;

4.4.4. Несанкціонований доступ до функцій Сайту, будь-яких інших систем або мереж, що відносяться до даного Сайту, а також до будь-яких послуг, які пропонуються на Сайті;

4.4.4. Порушувати систему безпеки або автентифікації на Сайті або в будь-якій мережі, відноситься до Сайту.

4.4.5. Виконувати зворотний пошук, відслідковувати або намагатися відслідковувати будь-яку інформацію про будь-якому іншому Користувачі Сайту.

4.4.6. Використовувати Сайт і його Вміст у будь-яких цілях, заборонених законодавством України, а також підбурювати до будь-якої незаконної діяльності або іншої діяльності, що порушує права інтернет-магазину або інших осіб.

5.  ВИКОРИСТАННЯ САЙТУ ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИН

5.1. Сайт і Зміст, що входить до складу Сайту, належить і управляється Адміністрацією сайту.

5.2. Зміст Сайту не може бути скопійований, опубліковано, відтворений, передано або поширена будь-яким способом, а також розміщена в глобальній мережі «Інтернет» без попередньої письмової згоди Администрациисайта.

5.3. Зміст Сайту захищені авторським правом, законодавством про товарні знаки, а також іншими правами, пов'язаними з інтелектуальною власністю, і законодавством про недобросовісну конкуренцію.

5.4. Придбання Товару, пропонованого на Сайті, може вимагати створення облікового запису Користувача.

5.5. Користувач несе персональну відповідальність за збереження конфіденційності інформації облікового запису, включаючи пароль, а також за всю без винятку діяльність, яка ведеться від імені Користувача облікового запису.

5.6. Користувач повинен негайно повідомити Адміністрацію сайту про несанкціоноване використання його облікового запису та пароля або будь-якому іншому порушення системи безпеки.

5.7. Адміністрація сайту має право в односторонньому порядку анулювати обліковий запис Користувача, якщо вона не використовувалася кількість місяців календарних місяців підряд без попередження Користувача.

5.7. Ця Угода поширює свою дію на всі додаткові умови та положення про купівлю Товару і наданню послуг, що надаються на Сайті.

5.8. Інформація, що розміщується на Сайті не повинна тлумачитися як зміна цієї Угоди.

5.9. Адміністрація сайту має право в будь-який час без попередження Користувача вноситьизменения в перелік Товарів і послуг, пропонованих на Сайті, та (або) ціни, що застосовуються до таких Товарів по їх реалізації та (або) надаваних послуг Інтернет-магазином.

5.10. Документи, зазначені в пунктах 5.10.1 - 5.10.4 цієї Угоди регулюють у відповідній частині і поширюють свою дію на використання Користувачем Сайту. В даний Угоду включені наступні документи:

5.10.1. Політика конфіденційності;

5.10.2. Договір купівлі-продажу товарів дистанційним способом;

5.10.3. Заявка на оформлення замовлення;

5.10.4. Пропозиції і зауваження.

5.11. Будь-який з документів, перелічених у пункті 5.10. цієї Угоди може підлягати відновленню. Зміни набирають чинності з моменту їх опублікування на Сайті.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

6.1. Будь-які збитки, які Користувач може понести у разі навмисного або необережного порушення будь-якого положення цієї Угоди, а також внаслідок несанкціонованого доступу до комунікацій іншого Користувача, Адміністрацією сайту не відшкодовуються.

6.2. Адміністрація сайту не несе відповідальності за:

6.2.1. Затримки чи збої в процесі здійснення операції, що виникли внаслідок непереборної сили, а також будь-якого випадку неполадок в телекомунікаційних, комп'ютерних, електричних та інших суміжних системах.

6.2.2. Дії систем переказів, банків, платіжних систем і за затримки пов'язані з їх роботою.

6.2.3. Належне функціонування Сайту, у разі, якщо Користувач не має необхідних технічних засобів для його використання, а також не несе ніяких зобов'язань по забезпеченню користувачів такими засобами.

 7. ПОРУШЕННЯ УМОВ УГОДИ

7.1. Адміністрація сайту має право розкрити будь-яку зібрану про Користувача даного Сайту інформацію, якщо розкриття необхідно в зв'язку з розслідуванням чи скаргою щодо неправомірного використання Сайту для встановлення (ідентифікації) Користувача, який може перешкоджати або втручатися в права Адміністрації сайту або прав інших Користувачів Сайту.

7.2. Адміністрація сайту має право розкрити будь-яку інформацію про Вас, яку вважатиме необхідною для виконання положень чинного законодавства чи судових рішень, забезпечення виконання умов цієї Угоди, захисту прав та безпеки назву організації, Користувачів.

7.3. Адміністрація сайту має право розкрити інформацію про Користувача, якщо чинне законодавство України вимагає або дозволяє таке розкриття.

7.4. Адміністрація сайту має право без попереднього повідомлення Користувача припинити і (або) заблокувати доступ до Сайту, якщо Користувач порушив цю Угоду або містяться в інших документах умови користування Сайтом, а також у разі припинення дії Сайту або з причини технічної несправності або проблеми.

7.5. Адміністрація сайту не несе відповідальності перед вами або третіми особами за припинення доступу до Сайту в разі порушення Користувачем будь-якого положення цієї Угоди або іншого документа, що містить умови користування Сайтом.

8. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

 8.1. У разі виникнення будь-яких розбіжностей або спорів між Сторонами цієї Угоди обов'язковою умовою до звернення в суд є пред'явлення претензії (письмової пропозиції про добровільне врегулювання спору).

8.2. Одержувач претензії протягом 30 календарних днів з дня її отримання, письмово повідомляє заявника претензії про результати розгляду претензії.

8.3. При неможливості вирішити суперечку в добровільному порядку будь-яка із Сторін має право звернутися до суду за захистом своїх прав, що надані їм чинним законодавством України.

8.4. Будь-який позов стосовно умов використання Сайту повинен бути пред'явлений протягом термін після виникнення підстав для позову, за винятком захисту авторських прав на охороняються відповідно до законодавства матеріали Сайту. При порушенні умов цього пункту будь-який позов або підстави для позову погашаються позовною давністю.

 

9. ДОДАТКОВІ УМОВИ

9.1. Адміністрація сайту не приймає зустрічні пропозиції від Користувача щодо змін цієї угоди.

9.2. Відгуки Користувача, розміщені на Сайті, не є конфіденційною інформацією і можуть бути використані Адміністрацією сайту без обмежень.
   

Оновлено «01» вересня 2015 р.