Ліцензійна угода використання програми Підприємець 4

Програмне забезпечення (далі по тексту - ПО) є об'єктом авторського права.

Всі умови, обумовлені далі, відносяться до ПО в цілому і до всіх його компонентів.

Кінцевому користувачеві ліцензійна угода надає право на використання ЗА будь-яких цілей, при дотриманні наведених нижче умов.

1. Ліцензія надається або на один конкретний комп'ютер, або прив'язується до одного конкретного апаратного ключа. Умовний номер комп'ютера (материнської плати) або ключа фіксується в ліцензійному свідоцтві.

2. Ніякі причини (поломка комп'ютера, крадіжка, зміна власника тощо), які призвели до втрати материнської плати або апаратного ключа, не є підставою для отримання додаткової безкоштовної ліцензії.

3. Користувач має право поширювати в якості демонстраційної версії (встановлювати з лазерного диска на комп'ютер, не зазначений у ліцензійному свідоцтві).

4. Користувач не може займатися сам або допускати інших займатися такою діяльністю:
- намагатися декомпілювати;
- вносити які-небудь зміни в програмний код або структуру бази даних;
- вчиняти щодо ЗА інші дії, що порушують українські та міжнародні норми по авторському праву і використання програмних засобів.

5. ЗА постачається "як є". Розробник не несе відповідальності за прямі або непрямі збитки
(включаючи збитки від втрати прибутку, втрати комерційної інформації тощо), які можуть виникнути внаслідок використання або неможливості використання.
Розробник не надає ніяких гарантій, явних або неявних, що буде відповідати вимогам або очікуванням Користувача, буде відповідати його цілям і завданням. Ніяке інше письмова або усна угода, надане Користувачеві, не може розширити межі цієї гарантії.

6. Розробник залишає за собою право при випуску нових версій вносити в нього будь-які зміни без узгодження з Користувачем.

Порушення цієї Ліцензійної Угоди є порушенням Законів України,
а також міжнародних законів про охорону інтелектуальної власності, і переслідується за Законом.

LiveZilla Live Chat Software